viernes, 27 de noviembre de 2015

CAMIÑANDO POR MOSTEIRO, 2.ª PARTE. Por Ramón Laíño


Leira de millo esfollada, con pés cortados, por mor de pór o tractor e carghalo con espighas.

 


Empedrado do camiño.Seghuimos subindo.Espesura de frutais na parte alta.O espantallo, xa máis claro, co súa vestimenta propia.Viñas vendimadas, onde as follas van amerando, para logho secaren, e caeren.

 


Retornamos ao camiño, xa de pedra, que vai dar á "Fonte dos frades."Ao pouco, atopamos un reghueiro, o cal apañamos co fouçiño,  a maleça, e a follaxe. Tamén, cortamos a silveira de riba da chanta de pedra, e despexamos o interior, así como todo o seu perímetro. Deste xeito, queda todo máis visible, e acçesible de fóra, 

 


como tamén, por dentro.Como a terra está branda, e enlamada, en ves dun sacho, ou unha leghoña, vale ben unha páCon ela, fágholle un regho a aghua, desde onde naçe a fonte, ata a saída do burato da chanta.

  

Distintas perspectivas da fonte, con posible poço, ou lavadeiro. Chanta de pedra, façendo de muro de saída.


 
Logho desto, buscamos vías de entrada, e saída á aldea.Posiçión sur 
 


que seghuindo por el,vai dar a un camiño de carro, fondo, dentro do monte. 


 
Baixamos por este vial,  
 


e logho dun tramo de recorrido,até un cruçe de camiños. Por unha banda, temos o que vai en sentido Vilar de Tállara. 
 
 


E por outro, o que baixa á aldea de Mosteiro, en direcçión suroeste.

 


Imos por este último, para ver o seu estado. Polo que se ve, inda está transitable.

 


Damos volta para situarnos de novo no cruçe anterior.Parte de monte limpo, ao que lle apañaron o batume. Aghora, collemos estoutro, con saída sur, e conecta coa estrada de Vilar de Tállara.
 


Hai alghúns soutos, con castiñeiros, e a follaxe caída no chan. Carballeira, coa aura do sol, e a súa lus entre eles. Cheghamos ao punto, 
onde se xunta coa estrada que vai a Vilar de Tállara.Volvemos sobre os nosos pasos.
 
 
 


Chantas de pedras façendo de estrema de terreos. 

 

Seghuindo este camiño, e xirando a  man esquerda, temos unha baixada que ía dar a unha parte de Vilar de Tállara, conectando coa estrada.


Sol, e sombra entre a follaxe do bosque. 


E tamén, ouriços de castañas, caídos no chan.Hoxe en día, non se apañan castañas como na época dos nosos maiores. Non sendo, estas mesmas persoas que se lembran delas para asalas, ou coçelas.

 
 


Cheghamos de novo ao cruçe de camiños.Leña fendida e apilada, tapada por cubriçión de tella.A aldea de Mosteiro, pola parte sur.Entrada a toxeiras, e terras de cultivo na parte de atrás.Corda sinalando propiedade privada.
 

Marco, e boqueira dun camiño de pés.Camiño en asçenso ao monte, con direcçión sur-leste.

  

Máis tramos de subida

 


Outra entrada polas brañas, e terras de lavor, en sentido norleste.Corda amarrada a unha árbore para dançar os rapaçes.A leña, o cabalete, e os madeiros, vistos máis a carón.Invernadeiro a un paso, con tallos de leghumes, e verduras ao seu redor.Camiño entre unha horta, cun laranxo e fighueiras.Ao fondo da brañeira, unha pequena parte da aldea veçiña de Sueiro. Vista dun anaco da brañeira, con maçeiras bravas, e vimbieiros. Volvemos de reghreso, a entrar na aldea. Aquí, unha horta.

 


Acaba o camiño de pedra, e terra. Começa o cemento. O hórreo á vista.Conxunto de casas, e cubertos.Ghaliñeiro, e cestos de espighas de millo.Patio da casa, con viña, e can ghardián.Saíndo da aldea.Casas da aldea veçiña de Sueiro.Leira de millo esfollada, e outra, coa palla cortada, e deixada no chan para fertiliçala.

No hay comentarios: