viernes, 2 de junio de 2017

HISTORIAS DO LUGHAR E CONTOS VARIOS, por Ramon Lainho

OS CLIENTES E O TABERNEIRO Cheghan dous a un bar e, sáltalle un deles ao taberneiro:

 • Unha copa de viño ribeiro e, vai tomar polo cu o taberneiro.

E respóndelle o taberneiro:

 • Unha copa de aghuardiente, vai tomar polo cu o cliente.O CONTO DAS PAPAS 

 

Era un matrimonio da época das fiadas. Un día, díxolle ela a el:

 • Mira. Se quixeras, iba un pouco á fiada a botar un baile.

Ao home pareçeulle ben:

 • Boeno. Vai logho!

E despois, explicoulle cal era a fariña que tiña que usar para façelas.


 
 • Hai esa fariña.

Logho, marchou e deixouno façendo as papas.

Pero ao final, non lle cheghou a fariña. Entón el, ao verse comprometido, deçideu ir á fiada para contarllo á muller.

 


Ela andaba bailando o agharrado na fiada. Vai el, cheghou xunto dela e díxolle:

 • Moça / Ghalana que andas bailando, aquel conto saleu mol (as papas saíron brandas).

E respóndelle ela:

 • Arréghlate como podas e non vaias á de fol. (saqueta, neste caso, con fariña).

(Non quería que lle collera máis fariña da que ela xa lle deixara contada.)A MULLER E AS RAPAÇAS


 
Unha muller de Belles de Riba, da casa do Rato, cando chamaba xente para o xornal, diçíalle ás rapaças xóvenes: 
 
 • ¿Queredes ver as maravillas?

E elas respondían: 
 
 • Sí, queremos, queremos. 

 


Contestáballe ela: 
 
 • Pois logho, póndevos de rodillas coas mans xuntas en alto, coma para reçar.

Entón, diçía:

 • Vinde maravillas. Maravillas para estas bruxas que están de rodillas.
E despois, todas se rían.
O ARAGHÁN DERROTA


Iba un enterro polo camiño e, levaban ao Araghán Derrota na caixa (un home que non quería traballar e prefería que o enterrasen vivo.)

Daquela, nos enterros a xente iba a pé (como en tódalas actividades da vida). 

Os máis acheghados ou íntimos, carghaban coa caixa sobor dos ombreiros, sen pórlle a tapa hastra a ighrexa. 

E o resto da xente, camiñaba detrás, acompañando ao defunto e á familia.Entón, unha muller que veu pasar o enterro, dixo:

 • ¿A onde levan a ese home?Respóndelle unha persoa do enterro:

 • Levamos a este home para enterrar, porque non quere traballar.

Di ela: 
 
 • Ai! Non o levedes, oh! Que levo eu un ferrado de trigho e, non o enterren!A eso, levantou a cabeça da caixa, o Araghán Derrota e preghuntoulle á muller: 
 
 • ¿Es molido o por moler?Contéstalle a muller: 
 
 • Por moer.E responde el: 
 
 • Sigha el entierro.
OS TRABALLADORES DA FORESTAL
 


Era un día que a xente, mulleres e homes, estaban traballando no monte para a forestal. Tanto, podía tocarlle plantar pinos, limpar o monte (apañanr batume), pelar arcolitos, etç.

Pero ese día, en concreto, estaban pelando arcolitos. E chovera algho.Entón, dixeron unhas mulleres ás outras:

 • Boeno. Hoxe, o día enteiro non o ghanaremos. Ghanaremos tres cuartos.

E responde un home de A Fighueira, compañeiro de traballo delas:


 • Para tres cuartos, nada. Sequera, medio día.

E ríronse todas.AS VELLAS E O SALDúas vellas que vivían xuntas, fixeron a comida. E diçía unha delas:

 • Que pouco sal ten a comida.E a outra, en cambio opinaba que estaba moi salghada.

 • Para min, ten moito sal.
Entón veu por alí, a filla dunha amigha delas e, preghuntou:
 • ¿Elogho vós sempre comedes así?


 E respondeulle unha das vellas:

 • Comemos ca boca.


A MULLER E A TABERNANos tempos de antes, as mulleres non acostumaban beberen nas tabernas. Non estaba ben visto.

Pero unha ves, das raras ocasións, unha muller que entrou na taberna, díxolle ao taberneiro:

 • Póñame unha copiña. (E bebeuna rápido)
  


Pero comentou:

 • Así e todo, o que tal beben os homes.

E volveu diçir:
 
 • Póñame outra, ande.


No hay comentarios: