martes, 1 de diciembre de 2009

MÁIS ALÁ DA MATERIA
A intención desta sección da Páxina da Vida é ofrecer unha descrición dalgunhas partes do mundo suprasensible, dese mundo que existe máis alá dos nosos sentidos físicos.Quen admita unicamente a existencia do sensorial considerará este apartado como unha fantasía quimérica. Pero a persoa que estea disposta a buscar os camiños que conducen a trascender o mundo sensorio comprenderá enseguida que a vida humana cobra valor e significado so cando a sua visión ten acceso a “outro” sutil mundo.Con esta visión o ser humano non se alonxa da vida “real”, como moitos temerían, porque con ela pódese ter unha boa axuda para manterse firme e seguro nesta vida.Deste xeito, o ser humano averigua cales son as causas da vida, mentres que sen esta percepción vive como un cego que anda a tentas entre os efectos.Co coñecemento do suprasensible, o sensorial comeza a cobrar significado “real”. Por iso, con ese coñecemento o ser humano faise moito máis apto para a vida. Unha persoa alcanza as cotas mais elevadas na tarefa de ser consciente e de obrar axeitadamente cando comprende a vida, e para comprender a vida hai que comprender tanto o mundo sensible como o chamado suprasenbile.É evidente que debemos empezar, primeiro, comprendendo o medio no que nos desenvolvemos, e logo comprender esa parte da Vida que se encontra mais alá dos nosos sentidos.Antes que desexar experiencias nos planos sutiles é necesario comprender o que temos xusto diante de nos mesmos.
Visita este apartado, recolle a sua esencia e cando te encontres preparado/a vive o coñecemento que se encontra en


Hixiene espiritual

No hay comentarios: