domingo, 20 de septiembre de 2009

O ATLÁNTICO
Non queiro outra luz senón a túa. Nin queiro outro color: o teu intermitente Non queiro outra imaxe nin outra servidume. Nin mais fidelidade nin queiro outra cantiga, nin queiro outra paixaxe nin outra pertenza. Tan Soio ti, o meu mar, o meu Oceáno. O Atlántico.