miércoles, 30 de septiembre de 2009

VOCABULARIO DO REMO DE BANCO FIXO


VOCABULARIO

Este é un pequeno diccionario sobre o vocabulario que se emplea no mundo do remo, moitas destas palabras son coñecidas por todos nós, pero outras seguro que soan a chino, pero se alguén as pode poñer en galego sería todo un éxito, sobre todo para aqueles que nesta última tempada están aficcionandose a acudir a ver as regatas a distintos lugares debido os éxitos acadados polo Clube de Remo de Cabo de Cruz que é o unico clube de banco fixo que temos no Concello de Boiro.
Tamén existe un reglamento, se hai alguén que lle interese que o diga por que tamén se pode poñer, aínda que sería un coñazo lelo todo.

 • Amura: é a parte curva do costado perto da proa. Existen dúas amuras, a de estribor e a de babor.
 • Babor: se estamos na embarcación mirando deica a proa, é a parte situada á esquerda.
 • Bancada: conxunto de dúas taboas que conforman o asento onde vai sentado o remeiro.
 • Banda: é cada un dos costados do barco desde o centro lonxitudinal do bote ata o costado. Existen duas bandas, a de estribor e a de babor.
 • Batel: é a embarcación máis pequena do banco fixo tripulada por catro remeiros e un patrón.
 • Cadernas: son as pezas curvas que se apoian na quilla e que serven para darlle forma ó casco e para soster os materiais impermeables que impiden que entre a auga.
 • Calado do casco: é a profundidade máxima medida desde o plano de flotación ata a parte máis baixa do casco sen ter en conta a quilla.
 • Calado: é a distancia vertical ou a profundidade máxima desde o plano de flotación ata a parte máis baixa da quilla.
 • Cana: é a parte ou corpo principal do remo que se sitúa entre o guión e a pala.
 • Carril: é a parte do barco na que se sitúa a toleteira.
 • Casco: é o conxunto de elementos e materiais que conforman o barco.
 • Cear: é a acción contraria á de vogar. Esta acción é a realizada polo remeiro que co empuxe do seu remo consegue desprazar a embarcación deica a popa.
 • Ciavoga virada: é a manobra que realiza o patrón da embarcación coordenada cos remeiros de estribor que continúan remando e os de labor que paran ou cean para cambiar de sentido a embarcación.
 • Costado: superficie lateral do casco. Hai dous costados, o de estribor e o de babor.
 • Champa: ritmo de voga máis rápido do normal.
 • Champa final: aumento súpeto do ritmo de voga ó estar próxima a chegada á meta.
 • Champa inicial: aumento del ritmo de voga ó comezar a remada nunha saída dunha regata.
 • Desprazamento: equivale ó peso do barco.
 • Eslora: lonxitude total do barco.
 • Estribor: se nos situamos na embarcación mirando deica a propa, é a parte situada á dereita.
 • Estrobo: anque non é unha parte propia do remo, forma parte da súa unión co barco. É un anel de corda torcida que serve para unir o remo ó tolete.
 • Guión (en Euskadi chámano ziborta): parte do remo polo cal o remeiro colle, suxeita e sostén o remo.
 • Liña de flotación: é a liña de intersección que describe a auga co costado do barco.
 • Loitadeiro: parte da cana coa que se apoia o remo na toleteira da lancha. Este, ademais, ten dúas partes, o loitadeiro ou zona de fricción do remo coa barca e o tope ou mecanismo que impide a variabilidade da palanca interior do remo.
 • Manga: é a parte máis ancha do barco. Soe estar no centro ou na caderna maior.
 • Obra morta: parte do casco que se sitúa por riba da liña de flotación.
 • Obra viva: parte do casco mergullada no aguai que está situada debaixo da liña de flotación.
 • Pala: superficie do remo que entra na auga e serve para impulsar a embarcación.
 • Palanca exterior: é a distancia que existe entre o tope do remo e o extremo da pala.
 • Palanca interior: é a distancia existente entre o tope do remo e o extremo do guión ou agarre do remo.
 • Pantoque: parte case plana da embarcación que está xunto á quilla.
 • Pica (En Euskadi, espaldín): é o remo curto que emprega o proa nas ciavogas e tamén é o remo curto que usa o patrón como temón.
 • Picar (En Euskadi, espalear): é a acción do proa que consiste en introducir a pica diante da proa durante a ciavoga para axudar ó patrón a virar máis axiña.
 • Popa: é a parte posterior da embarcación.
 • Proa: parte dianteira da embarcación que vai cortando a auga ó navegar.
 • Proeiro: é o remeiro que rema no lugar máis perto á proa da embarcación.
 • Puntal: é a distancia vertical desde a quilla ata a altura media ou principal do barco. Hai un puntal de proa e un puntal de popa.
 • Quilla: peza de madeira que vai de proa a popa no centro e na parte inferior dos barcos e que forma a base da súa estrutura. Nela afírmanse as cadernas.
 • Rápor: índice de dificultade ou dureza coa que o remeiro pasa o remo pola auga.
 • Regala: é a táboa que cobre as pezas do esqueleto no seu extremo e que forma a parte superior da traíña.
 • Remeiro: é a persoa ou tripulante que ten a misión de vogar, ou sexa, de impulsar a embarcación.
 • Remo: é o elemento que utiliza o remeiro como palanca para impulsar a embarcación durante o golpe da pala.
 • Repalear: movemento de xirar o remo que realizan os remeiros ó acabar óe ó comezar a palada.
 • Bota-augas ou palca: peza supletoria que se coloca na proa da traíña, traiñeiriña ou batel para darlle maior altura e evitar a entrada da auga en malas condicións do mar.
 • Rumbo: é a dirección e sentido que se lle da a unha embarcación para chegar antes a un punto predeterminado.
 • Táboa ou bancada dos pés: táboa onde o remeiro apoia os pés para fixarse ó barco e así poder vogar.
 • Timonel ou patrón: é a persoa situada na popa da lancha que é a encargada de conducir e dirixir o rumbo.
 • Tolete: é o cilindro de madeira que está situado na toleteira e serve de punto de apoio á palanca do remo.
 • Toleteira: é o lugar onde se fixa o tolete e onde o remeiro apoia o seu remo para poder accionarlo.
 • Virar: manobra que realiza o patrón da embarcación.
 • Voga o vogas, marca ou marcas: remeiros que se encargan de remar na popa e teñen que levar o ritmo da voga.
 • Vogar: acción realizada polo remeiro para que, coa tracción que exerce sobre o remo a xeito de palanca, desprace a lancha deica a proa.

4 comentarios:

LÁSARO CARRETER dijo...

Moitas das palabras que se mencionan no vocabulario do comentario de hoxe, poden ter tamén outras acepcións distintas ás xa comentadas,e que agora vos paso a enumerar:

. AMURA : Date presa home, amura.
. BABOR : Proporsionarlle a aljén un benefisio ou proveito... faserlle un babor.
. BANCADA: Cada serto tempo están índo, bancada...
. BANDA: O Selta de Vijo iste ano é iso...unha banda .
. BATEL: Pejal jolpes foltes en aljo.
. CADERNAS: Jrutas excavadas nas rocas. A uns homes "moi antijuos" que había, chamábanlle os homes das cadernas.
. CALADO: Home de carácter pouco falador.
. CALADO DO CASCO: Home de carácter pouco falador e que ademáis tén un envase vasío na man daljunha bebida que xa se tomou.
. CANA: Pau. Tamén hai canas que se poden votar ó aire.
. CARRIL: Boas ameixas hai en Carril.Tamén se chamaba así un árbitro de fútbol que era moi afisionado ó sento tres.
. CASCO: Envase vasío de bebida. Pode ser retornable ou non retornable.
. CEAR: Faser a última comida do día, despois de mirindar.
. COSTADO: En castelán, e acompañado de "cuanto te ha", fai referensia a canto tivestes que pajar.
. CHAMPA: Bebida espumosa. Ajora xa non se dí Champa, dise Cava.
. CHAMPA INICIAL: Ó prinsipio as primeiras copas vanse bebendo ben e saboreando con justo.
. CHAMPA FINAL: Cómo te pases co número de copas, as últimas xa empalajan un pouco, e acabas piripi total.
. DESPRAZAMENTO: Viaxe que pode ser curto ou larjo. Si é ó mercado de Boiro denomínase DesPLASAmento.
. ESLORA - Afirmasión que fai un entendido en ornitoloxía sobre o sexo dun papagaio que están a mirar: Es lora.
. ESTRIBOR: A notisia causou verdadeiro "estribor" entre a poblasión.
. ESTROBO: Que anda sempre polo medio estrobando.
. GUIÓN: Moi bó o da película "Sospechosos habituales".
. LIÑA DE FLOTACIÓN: Está por riba da liña de inmersión.
. LOITADEIRO: Lujar adecuado e adaptado para a loita ou pelexa. Por exemplo, en Boiro ese lujares serían as calles da movida, Os Pubs, as discotecas...
. MANGA: Rouba, chorisa.
. OBRA MORTA: Na actualidade, e debido á Crisis, tódalas obras están así.
. OBRA VIVA: Eran cómo estaban antes da Crisis, cando a xente xa compraba por plano.
. PALANCA EXTERIOR: Xoven xojador do Real Madrid que ás veses xoja moi pejado á banda.
. PALANCA INTERIOR: Este xojador tamén sabe xojar de sentrocampista.
. PICA: Si che pica, rasca. E si o que pica é un chouriso de Lalín, pois entón ajárrao polo cordel.
. PICAR: cabrear a aljén, xeralmente mediante burlas e insultos.
. POPA: O Pontífise. Na actualidade é Benedicto XVI(equis uve palito).
. PUNTAL: Unha ves caeume un nunha obra, e deixoume a cabesa a avanear.
. QUILLA: A muller do "Quillo".
. REGALA: Da sin pedir nada a cambio. Popularmente ós que rejalan moi a miudo, dise que son uns "Ajraabertas".
. REMO: Irmán de Rómulo. A él e máis a seu irmán íbanlle as lobas. Liáronse con unhas e foron a vivir a Roma.
. REPOLEAR- Acción de comer repolos. Tamén se dí cando andas medio moribundo e volves a poñerte ben: ¡Ay, mira para fulanito como repoleou!.
. BOTA-AUGAS OU PALCA: Aparato que temos os homes, e que pode ser pequeno, mediano ou jrande, e que ten varias funsións,pero cando un se vai fasendo vello para a única funsión para a que sirve é para a de BOTA-AUGAS MENORES.
. RUMBO: Un elefante cunhas orellas jrandísimas.
. TIMONEL OU PATRÓN- o mandamáis. Os homes casados tamén lle poderíamos chamar..."a miña muller".
. TOLETE: Que lle falta un tornillo.
. TOLETEIRA: Sitio donde están os toletes. Por aquí, serca de nós, en Conxo.
. VIRAR: Combinasión entre ver e mirar.
. VOGA OU VOGAS: Os que hai en Boiro son casi todos carniseiros.

Reconoçedor de talentos dijo...

Estes comentarios valen a pena ser publicado no blog.

¿Por qué non vos deçidides a envialas ó correo do ies 25aniversario para ser publicadas?

Son moi ocorrentes e inxeniosas, de verdade que valen a pena pola imaxinaçión e inxenio que se lle poñen.Que mellor cousa que a propia autoría e ocorrençia.

A que esperades.

freefun0616 dijo...

酒店經紀人,
菲梵酒店經紀,
酒店經紀,
禮服酒店上班,
酒店小姐兼職,
便服酒店經紀,
酒店打工經紀,
制服酒店工作,
專業酒店經紀,
合法酒店經紀,
酒店暑假打工,
酒店寒假打工,
酒店經紀人,
菲梵酒店經紀,
酒店經紀,
禮服酒店上班,
酒店經紀人,
菲梵酒店經紀,
酒店經紀,
禮服酒店上班,
酒店小姐兼職,
便服酒店工作,
酒店打工經紀,
制服酒店經紀,
專業酒店經紀,
合法酒店經紀,
酒店暑假打工,
酒店寒假打工,
酒店經紀人,
菲梵酒店經紀,
酒店經紀,
禮服酒店上班,
酒店小姐兼職,
便服酒店工作,
酒店打工經紀,
制服酒店經紀,
酒店經紀,

,酒店,

Anónimo dijo...

http://markonzo.edu http://clarinex.indieword.com/ http://riderx.info/members/atrovent-inhaler-atrovent-facts.aspx http://www.netknowledgenow.com/members/propecia-side-effects.aspx giacomo