martes, 12 de enero de 2010

A MÁQUINA DO TEMPO
Máquina do tempo é o termo que comumente se refere à ferramenta que permite um deslocamento através do tempo dunha maneira non-natural, posibilitando que o obxeto de sua aççión, sexa o pasaxeiro (da máquina), o operador ou alvo dela, se mova de, ou para, o pasado, o presente ou o futuro.

Naturalmente, todo viaxa no tempo, pois cando acabar de ler esta frase o leitor terá viaxado no tempo de alguns segundos.

A pesares de ser imaxinada e perseguida pola sociedade humana, a máquina do tempo nunca foi construída com éxito, sendo sua atividade restrita a obras de fiççión científica, nas cales xa tivo distintas interpretaçións: nalgunhas a máquina do tempo era u veículo, noutras era portal, noutras era unha arma, e unha infinidade de "modos" con que ela poda tomar forma concreta.

Hai, tamén, moitas probabilidades de acontecementos nunha viaxe no tempo. Unha delas é a do pasado inmutábel. Como no clásico da TV Túnel do Tempo, as tranferencias temporais acontecen, porén, acaban facendo parte do que realmente aconteceu. Ou sexa, se unha persoa volta no tempo e interfere nos acontecementos do pasado, cando ela retornar ao seu tempo natural, todos os acontecementos que el mudou, sempre fixeran parte da sua lembrança, ou sexa, mesmo que ela mude mil veçes o pasado, todos eses aconteçementos sempre farán parte de sua história real.

As Teorias

Como se sabe pela Teoria da Relatividade de Albert Einstein, o tempo pasa mais lentamente para calquer obxeto en movemento ou sob a aççión dun campo gravitacional importante. No caso do movemento, é neçesário viaxar a unha veloçidade próxima à da lus (299 792 458 m/s) (ver veloçidade da lus) para que ese efeito sexa perçeptíbel. Co isto o tempo para o indivíduo en movemento pasa mais devagar do que para quen non está en movemento, de modo que cando o viaxante retornar el estará mais xovem do que os que non viaxaram con el. Un exemplo: se o relóxio en deslocamento nesta velocidade marca que pasaram 12 horas, os en repouso marcan moito mais: unha década, por exemplo. Isto quer diçir que o viaxante viaxou des anos no futuro. Infelismente, de acordo coa Teoria da Relatividade, canto mais un corpo for açelerado mais masa el gaña. Entón non hai, nen haberá, un motor sufiçientemente potente para açelerar tal corpo. Podese tomar como exemplo u home de 80 kg que, ao atinxir 99,999999999% da veloçidade da lus, teria uma masa de 5600 toneladas e, se conseguise alcançar os 100% da veloçidade da lus, sua masa seria infinita.

Teoricamente existen os wormhole (ou sexa "burato de miñoca"), que serven como atallo entre dous pontos distantes no universo, como o Espaço e o Tempo están unidos formando o Espaço-Tempo, os buratos de minhoca serven de atallo non só através do Espaço mais tamén através do Tempo. No çine, a triloxia De Volta para o Futuro (Back to the Future, no orixinal) exploraba este tema. Na série, un coche construído por um cientista era a máquina do tempo.


Ver tamén

No hay comentarios: