lunes, 5 de octubre de 2009

NORMAS SOCIAIS, XUGO OU SUPERVIVENCIA, ¿PERO DE QUEN?


Control socialO control social é o conxunto de prácticas, actitudes e valores destinadoa manter o orde establecido nas sociedades.[1]Anque a veces o control social realízase por medios coactivos ou violentos, o control social tamén inclúe formas non específicamente coactivas, como os prexuízos, os valorese as crenzas.Entre os medios de control social están as normas sociais,as institucións,a relixión, as leis, as xerarquías, os medios de represión,a indoctrinación (os medios de comunicación e a propaganda),[2] [3] os comportamentos xeralmente aceptados
e os usos e costumes(sistema informal, que pode incluir prexuízos)e leis (sistema formal, que inclúe sancións).[1]


Contido

[ocultar]

Introducción [editar]


O control social aparece en tódalas sociedades como un medio de fortalecemento e supervivencia do grupo e as súas normas.As normas menores e as leis son as que conforman os grupos e é a implantación dunha moral social polas influencias sociais e ó mesmo tempo a críticacomo autodefensa e a súa interpretación é o camiño deica o cambio social. Actúa sobre a desviación social (leis) e anomia (normas).


A cognición social ou perspectiva do comportamento desviado de forma correcta —certa—, ten un esquema de estereotipos e xuízos de valor na súa versión non científica e é posible e habitual como coñecemento científico —profesional— e é de feito imposible unha sociedades en normas (Estado de Dereito) e a custión é a súa precisa natureza e os mecanismos para o caso, sen cargar con máis problemas adicionais, somentes o ben común cunha normativa funcional para o orde social. Como o control é importante, a súa vez ten que haber control sobre os controladores cun consenso na normativa para un equilibrio de poderes e controis, que non sexa represivona súa actitude.


O control social persuasivo para o logro da conformidade funciona principalmente con ideas e valores, que se traducen en actitudes respectuosas das normas.Téndese a unha moral libre, opcional, persoalizada, menos regra e con menos control.


Medios de control social [editar]


Medios informais [editar]


As medidas informais, son aquelas que non están institucionalizadas, como os medios de comunicación, a educación, as normas morais, etc., as cales non teñen unha formalización a través de normas ou leis escritas. Son máis importantes que as formais porque transmiten hábitos, normas e valores determinados. A instancia policial é un exemplo: é un mecanismo de control social informal que se deriva do Estado. Iniciouse trala Revolución Francesa controlando a nivel lexislativo.As súas competencias garanten o poder desmesurado do Estado,


pero é unha instancia estatal con capacidade de castigo e represióncontra o cidadán posto que os que controlan ou teñen poder someten ó resto.

A súa "suposta teórica" función principal é o mantemento de leis e do orde público. A partires dos anos 80 (século XX), aparece a seguridade cidadá. Como feito político, engádese unha función de vixiancia (represor contra as incidencias) que desemboca no Estado intervencionista. Vincúlase á transformación urbana das ciudades (as grandes avenidas permiten o paso do exército cos cabalos). A esta función de represión engádeselle a salvagarda: prevención en primeiro lugar e función asistencial da poboación. O paradoxo fundamental da policía é que simultáneamente é preventiva e represora, xa que “o policía que está para axudar tamén che pode deter”.


Medios formais [editar]


As medidas formais de control social son as que se implementan a través de estatutos,leis e regulacións contra as condutas non desexadas. Ditas medidas son respaldadas polo gobernó e outras institucións por medios explícitamente coactivos, que van desde as sancions ata o cárcere ou o confinamento. Nos estados de dereito os obxectivos e mecanismos de control social están recollidos na lexislación explícita.


Véxase tamén [editar]

Referencia [editar]

1. a b Jary & Jary, 1991.

2. Chomsky, Noam; Edward S. Herman (1988). Os gardians da liberdade, (título orixinal, en inglés, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media), 1ª edición, Barcelona: Crítica.

3. Chomsky, Noam (2002). A propaganda e a opinión pública, 1ª edición, Barcelona: Crítica.

Bibliografía [editar]

  • Jary, David; Jary, Julia (1991), The HarperCollins Dictionary of Sociology, New York: HarperCollins, ISBN 0064610365.

Enlaces externos [editar]

(inglés)

Categorías: Socioloxía política | Psicoloxía social | Socioloxía da desviación

No hay comentarios: