jueves, 29 de octubre de 2009

OS SEGUROS


1. Introdución

2. Concepto de seguro

3. Elementos que conforman un seguro

4. Entes auxiliares do asegurador

5. Tipos de seguros

6. Seguros sociais

7. Seguros de pensións

8. Seguros privados

9. Seguros de persoas
1
0. Seguro de automóbiles

11. Seguros de roubo

12. Seguro de transporte

13. ConclusionsINTRODUCION
O presente traballo búscase facer unha análise completa sobre as diversas clases de seguros, debido a que na actualidade existen moitas empresas que prestan este valioso servizo.
Primeiro debemos entender que significa SEGURO, servizo mediante o cal unha persoa chamada asegurador obrígase, a cambio dunha suma de diñeiro, coñecida como prima, a indemnizar a outra chamada asegurado ou á persoa que este designe, dun perxuizo ou dano que poda causar un suceso incerto. A partir deste concepto podemos establecer cales son os suxeitos que interveñen no seguro sendo os seguintes: o asegurador, o asegurado ou tomador e o beneficiario.


Cabe mencionar tamén algunhas das principais características do seguro: é consensual, bilateral e aleatorio. É consensual porque se perfecciona polo mero consentimento das partes e produce os seus efectos desde que se realizou a conveción; é bilateral posto que orixina dereitos e obrigas recíprocas entre asegurador e asegurado, e é aleatorio porque se refire á indemnización dunha perda ou dun dano producido por un acontecemento ou un feito incerto, pois non se sabe se se vai producir e no caso contrario como ocorre coa morte non se sabe cando iso ha de acontecer.Ó longo do traballo de investigación tamén se tocan outros temas que resultan relevantes para poder entender o seguro, como os elementos do contrato de seguro que son: o interés asegurable, o risco asegurable, a prima e a obriga de indemnizar.Tamén se busca facer unha correcta clasificación dos seguros e non so limitalos ós que sinala o Código de Comercio, ademais abórdanse temas importantes coma o reaseguro, o coaseguro, o seguro múltiple, o infra seguro e o sobre seguro.

Finalmente temos que o seguro da orixe necesariamente a unha póliza, que é o instrumento probatorio por excelencia do contrato celebrado entre o asegurado e o asegurador, nel reflíctense as normas que de xeito xeral, particular ou especial regulan a relación contractual conveñida.CONCEPTO DE SEGURO


É un instrumento financeiro polo cal outórgase unha Suma Asegurada en caso de falecemento, eiva ou supervivencia. A aseguradora pagará ós beneficiarios a suma asegurada en caso de eiva, supervivencia ou morte do asegurado, de acordo ás condicións contratadas, sendo requisito fundamental que a póliza se encontre vixente.
ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN SEGURO


A Contratación


Os Seguros de vida pódense adquirir ou contratar a través de axentes ou corredores de seguros e bancos.


Nun seguro de vida individual, o asegurado pode elixir as coberturas de acordo ás súas necesidades de proteción e aforro.


Se desexa contratar un seguro, comence por facer unha solicitude, documento que recaba a información do solicitante e en caso de ser aceptado formará parte do contrato de seguro.
A Suma AseguradaÉ o monto que se compromete a pagar a aseguradora, sempre e cando fose contratada a cobertura.


Beneficiarios


Os beneficiarios deben ter unha relación co asegurado e unha dependencia económica total ou parcial del. Estas relacións son evidentes no caso de esposa, fillos, irmáns menores en idade non produtiva, pais, etc.


Custe do Seguro

O custe do seguro é a prima estipulada na carátula da póliza, suxeita a variables tales como idade, estado de saúde, ocupación, hábitos, entre outros.Tódolos pagos relativos ó contrato de seguro, xa sexa por parte do asegurado ou da aseguradora, efectuaranse en moeda nacional. Cando o plan estea contratado noutra moeda tomarase o tipo de cambio vixente no momento do pago. A forma trimestrais ou semestrais cun recargo por pago fraccionado; moitas compañías contan co cargo automático a tarxeta de crédito e conta de cheques. En termos xerais a suma asegurada total pode ser ata 10 veces a percepción anual do asegurado. Tradicional de pago é anual, pero tamén se ofrecen formas de pago mensual.
Os beneficios adicionais dun seguro


Algúns dos beneficios adicionais que ofrecen as compañías de seguros son pago da suma asegurada por morte accidental, pago da suma asegurada por eiva e exencion de pago de primas por eiva, entre outros, os cales poden ter ou non un custe adicional e debe quedar claramente especificados na carátula da póliza.
Como solicitar o pago do seu seguro


Para o pago de reclamacións, o beneficiario deberá encher o formato de reclamación provisto pola aseguradora.

As aseguradoras poderán solicitar entre outros documentos os que de seguido se mencionan:

Actas de nacemento do asegurado e beneficiarios.

Actas de defunción.

Actas de matrimonio se o beneficiario é o conxuxe.

Identificacións oficiais.

Acta do ministerio público en caso de morte accidental.

Dictame de Eiva.2 comentarios:

Mary Hermo dijo...

O máis importante cando se contrata un seguro é SEMPRE LEER A LETRA PEQUENA AÍNDA QUE SEXA CON UNHA LUPA, INCLUSO LEVALO PARA A CASA PARA PODER LEELO CON TRANQUILIDADE.
Se non se lee a letra pequena logo veñen os problemas, que si tes franquicias astronómicas etc etc.

LEDE SEMPRE A LETRA PEQUENA ESA QUE É CASE INVISIBLE AO OLLO HUMANO, UTILIZADE UNHA LUPA SE É NECESARIO PERO LEDEA.

Biquiños para tod@s onde máis vos gusten.

freefun0616 dijo...

酒店經紀人,
菲梵酒店經紀,
酒店經紀,
禮服酒店上班,
酒店小姐兼職,
便服酒店經紀,
酒店打工經紀,
制服酒店工作,
專業酒店經紀,
合法酒店經紀,
酒店暑假打工,
酒店寒假打工,
酒店經紀人,
菲梵酒店經紀,
酒店經紀,
禮服酒店上班,
酒店經紀人,
菲梵酒店經紀,
酒店經紀,
禮服酒店上班,
酒店小姐兼職,
便服酒店工作,
酒店打工經紀,
制服酒店經紀,
專業酒店經紀,
合法酒店經紀,
酒店暑假打工,
酒店寒假打工,
酒店經紀人,
菲梵酒店經紀,
酒店經紀,
禮服酒店上班,
酒店小姐兼職,
便服酒店工作,
酒店打工經紀,
制服酒店經紀,
酒店經紀,

,酒店,